AKTUALNOŚCI- archiwumNowy Sącz, dnia 6 lutego 2015 roku

Zdrowe odżywianie w cukrzycy typu I.
Spotkanie prowadziła specjalistka do spraw żywienia p. Lidia Ledwoń.
Nowy Sącz, dnia 18 grudnia 2014 roku

Świetlica Integracyjna „Promyczek ” w Nowym
Temat prelekcji: Akta Prawne gwarantujące prawa dziecka – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka – prawo do opieki medycznej, prawo do życia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych – wykorzystanie pomocy dydaktycznych – książki puzzle i plansze.Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2014 roku

Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej
Spotkanie Rzecznika Praw Dziecka TPD i psychologa z gronem nauczycielskim oraz z rodzicami w celu przedstawienia praw i obowiązków dzieci, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli.Nowy Sącz, dnia 20 listopada 2014 roku

Miejskie Przedszkole Nr 20
Udział Rzecznika w uroczystości z okazji 25 lecia obchodów uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Przedstawienie najważniejszych praw dziecka oraz pasowanie dzieci na przedszkolaka.Nowy Sącz, dnia 19 listopada 2014 roku

Gimnazjum w Piorunce
Temat prelekcji : Przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz przemocy rówieśniczej wg prawa do ochrony przed przemocą – Konwencja o Prawach Dziecka . Prawo do tożsamości, prawo do imienia, obywatelstwa, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych.Nowy Sącz, dnia 19 listopada 2014 roku

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście
Temat prelekcji: Prawa i obowiązki dzieci wg Konwencji o Prawach Dziecka prawo do życia, do wychowania w rodzinie, do nauki.Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2014 roku

„Słodki namiot”
Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu zorganizowało z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 13 listopada 2014 r. akcję bezpłatnego badanie poziomu cukru we krwi .

Badania odbywały się na sądeckim rynku w „Słodkim Namiocie” w godz. od 9.00 do 12.00 . W akcji udział brali : lekarz diabetolog- pani Urszula Szewczyk , edukatorzy diabetologiczni ; pan Ludwik Szewczyk, pani Bronisława Dolińska Garwol i pani Jolanta Łukasik oraz wolontariusze – młodzież z Kola Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę i przyjaciele. Zorganizowana akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem sądeczan. Na 200 osób przebadanych – 10 % miało podwyższony cukier i zostało skierowanych na konsultację . Akcję wspierała : Firma Roche i Ogólnopolska Federacja Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą .

Akcje zorganizowała Pani Bronisława Dolińska Garwol Przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę – Edukator Diabetologiczny


Nowy Sącz, dnia 12 listopada 2014 roku

Świetlica Integracyjna „Promyczki” w Nowym Sączu
Temat prelekcji: Każde dziecko ma prawo do ochrony swojej tożsamości w tym obywatelstwa , nazwiska i stosunków rodzinnych.Nowy Sącz, dnia 04 listopada 2014 roku

Świetlica Środowiskowa „Iskierka”
Temat prelekcji: Każde dziecko ma prawo do ochrony swojej tożsamości w tym obywatelstwa, nazwiska i stosunków rodzinnych.Nowy Sącz, dnia 24 października 2014 roku

Miejskie Przedszkole Nr 20 w Nowym Sączu
Udział Rzecznika w uroczystości „Urodziny książkowego misia” w ramach akcji pn. „Cala Polska czyta dzieciom”. Zapoznanie dzieci z ich prawami z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych , książki, puzzle i plansze.Nowy Sącz, dnia 23 października 2014 roku

Szkoła Podstawowa Zarzecze
Temat prelekcji : Prawa i obowiązki dzieci wg Konwencji o Prawach Dziecka . Prawo do życia , prawo do ochrony przed przemocą, prawo do wychowania w rodzinie. Przedstawienie praw dziecka poprzez zajęcia grupowe z dziećmi , wykorzystanie pomocy dydaktycznych – książki, puzzle i plansze z prawami i obowiązkami dzieci.Nowy Sącz, dnia 20 października 2014 roku

Zespół Szkół we Florynce
Temat prelekcji : Prawo do życia , prawo do wychowywania w rodzinie , prawo do ochrony przed przemocą, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do ochrony swojej prywatności.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 17 października 2014 roku

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Nowym Sączu
Uczestnictwo Rzecznika w ślubowaniu pierwszej klasy na uczniów szkoły. Rzecznik pasował na uczniów dzieci z klasy Ie. Zabierając głos promował prawo do nauki, prawo do życia w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych oraz prawo dziecka do rozwijania swoich umiejętności i talentów.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 07 października 2014 roku

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku
Temat prelekcja : Prawa i obowiązki dzieci wg. Konwencji o Prawach Dziecka - prawo do życia, prawo do miłości, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wypoczynku i zabawy”.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 03 października 2014 roku

Świetlica Integracyjna „Promyczek”
Temat spotkania : Prawa i obowiązki dzieci wg. Konwencji o Prawach Dziecka – prawo do życia, prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie. Prawo dziecka z mniejszości narodowych do popsikania własnego języka i rozwijania własnej kultury.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 30 września 2014 roku

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Nowym Sączu
Temat prelekcji: Prawa i obowiązki dzieci przedstawione wg. Konwencji o Prawach Dziecka - prawo do wychowania w rodzinie prawo do nauki, prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do prywatności. Prawo do otrzymania imienia i obywatelstwa.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 27 września 2014 roku

Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę w Nowym Sączu
Temat prelekcji: Prawa dziecka wg Konwencji o Prawach Dziecka . każdemu dziecku przysługuje do najwyższego poziomu ochrony zdrowia w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 22 września 2014 roku

Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu
Temat spotkania : Omówienie praw i obowiązków dzieci wg Konwencji o Prawach Dziecka – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do rozwijania swojej osobowości i talentów. Prawo dziecka do rozwoju fizycznego i psychicznego itp …

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 18 września 2014 roku

Świetlica Środowiskowa w Frycowej
Temat prelekcji: Prawa i obowiązki dzieci wg. Konwencji o Prawach Dziecka – prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do życia, prawo do życia bez przemocy, prawo do imienia i narodowości.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 17 września 2014 roku

Świetlica Środowiskowa „Iskierka” w Nowym Sączu
Temat prelekcji: Pogadanka dotycząca praw i obowiązków dzieci wg. Konwencji o Prawach Dziecka - prawo do nauki, obowiązek nauki, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do życia bez przemocy, prawo do miłości i rozwoju.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 05 września 2014 roku

Szkoła Podstawowa Nr 17 w Nowym Sączu
Temat spotkania : Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka – państwo zobowiązane jest do zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu godnego poziomu życia umożliwiającego zapewnienie i osiągnięcie niezależności.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 01 września 2014 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowo Wychowawczych


Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„ Dziecko już mieszkaniec, obywatel i już człowiek”


REGULAMIN


Nowy Sącz, dnia 18 lipca 2014 roku

Półkolonia Letnia TPD w Nowym Sączu
Temat prelekcji: Prawo dziecka do bezpieczeństwa w czasie wypoczynku i zabawy, prawo do życia w rodzinie, prawo do życia bez przemocy, prawo do ochrony przed nałogami.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 25 czerwca 2014 roku

Świetlica Środowiskowa „Iskierka” w Nowym Sączu
Temat prelekcji: Pogadanka dotycząca prawa do wypoczynku, zabawy oraz obowiązku dbania o bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji. Prawo dziecka z mniejszości narodowych do popsikania własnego języka i rozwijania własnej kultury.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 16 czerwca 2014 roku

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Nowym Sączu
Temat spotkania : Na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka omówienie praw i obowiązków dzieci – prawo do nauki, prawo do wypoczynku, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do otrzymania imienia i obywatelstwa itp.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 12 czerwca 2014 roku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu od dnia 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” .
Przy Towarzystwie działa Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu p. Barbara Kalisz. Rzecznik działa w oparciu o Konwencje o Prawach Dziecka - reprezentuje interesy i prawa najmłodszych, pomaga w działaniach na rzecz ochrony ich praw. Działa we współpracy z rodziną i samym dzieckiem, podejmuje interwencje w sytuacji, gdy stwierdza , że dziecko jest krzywdzone. Stara się o poprawę sytuacji życiowej, wpływa na zmianę zachowań, dąży do wzmocnienia pozytywnych nastawień rozwoju aspiracji życiowych i pokazania możliwości ich realizowania wspólnie ze środowiskiem, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, samorządami, instytucjami, wolontariuszami tworząc koalicje wokół realizacji zadań na rzecz ochrony praw dziecka. Rzecznik spotykając się z dziećmi i młodzieżą w szkołach w regionie nowosądeckim przeprowadza prelekcje , pogadanki na temat ich praw i obowiązków. Rzecznik realizuje projekt przy udziale grupy wsparcia w skład której wchodzą : psycholog, prawnik , mediator rodzinny i edukator diabetologiczny. Rzecznik Praw Dziecka TPD pani Barbara Kalisz przyjmuje w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu, ul. Kunegundy 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00 tel : 18 442-04-17, 606 859 762 www.tpd.mnet.pl , mail : tpd@interia.pl


Nowy Sącz, dnia 09 czerwca 2014 roku

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Nowym Sączu
Temat spotkania : Według Konwencji o Prawach Dziecka – państwo zobowiązane jest do zapewnienia każdemu dziecku najwyższego poziomu ochrony zdrowia oraz rehabilitacji zdrowotnej.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 07 czerwca 2014 roku

Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę w Nowym Sączu
Temat spotkania : Prawa i Obowiązki Dzieci wg Konwencji o Prawach Dziecka - prawo dziecka niepełnosprawnego do życia gwarantujących jego godność, umożliwiającego osiągnięcie przez nie niezależność.

Prelekcja Rzecznika Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w Placówkach Oświatowo – Wychowawczych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Nowy Sącz, dnia 17 kwietnia 2014 roku

Życzenia Wielkanocne.


Nowy Sącz, dnia 17 kwietnia 2014 roku

Zobacz ofertę kolonijną na 2014 rok.


Nowy Sącz, dnia 23 grudnia 2013 roku

Wszystkim naszym Przyjaciołom z okazji świąt Bożego Narodzenia

Kartka świąteczna


Nowy Sącz, dnia 18 grudnia 2013 roku

18 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu przeprowadził prelekcję w Świetlicy Środowiskowej we Frycowej.
Temat spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Omówienie z dziećmi najważniejszych wartości takich jak poczucie własnej godności, szacunek, tolerancja, dom, rodzina, przyjaźń, koleżeństwo i patriotyzm.


Nowy Sącz, dnia 10 grudnia 2013 roku

W dniu 10 grudnia 2013 r. w lokalu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klub „Piast” w Nowym Sączu odbyła się impreza podsumowująca organizowany konkurs plastyczny pn. „Mój Dom, Ja, Moja Rodzina” i konkurs wiedzy na temat praw dziecka pn. „Janusz Korczak - inicjator praw dziecka” zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu w ramach projektu pn. „Rzecznictwo i ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich".

Czytaj więcej


Nowy Sącz, dnia 5 grudnia 2013 roku

5 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Rożnowie.
Temat Spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.


Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2013 roku

2 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Krynicy Zdrój.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka". Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2013 roku

29 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łomnicy Zdrój.
Temat Spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.


Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2013 roku

28 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Piwnicznej Zdrój.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka". Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2013 roku

27 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej Nr 1 w Muszynie.
Temat Spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.


Nowy Sącz, dnia 21 listopada 2013 roku

Protokół Komisji Konkursu Wiedzy na temat praw dziecka pt. „Janusz Korczak - inicjator praw dziecka” odbytego w dniu 21 listopada 2013 r. w lokalu TPD, ul.Kunegundy 16.

Zobacz protokół


Nowy Sącz, dnia 20 listopada 2013 roku

20 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej.
Temat Spotkania: Pogadanka na temat praw i obowiązków dzieci wg Konwencji o Prawach Dziecka z uwzględnieniem prawa do życia bez przemocy, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do nauki, prawo do tożsamości, prawo do ochrony przed używkami, prawo do rozwijania własnych umiejętności, prawo do wypoczynku.


Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2013 roku

"Słodki namiot"
Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu zorganizowało z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 14 listopada 2013 r. akcję bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi oraz badania ciśnienia tętniczego.

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2013 roku

13 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkół Szkolno Gimnazjalnych w Jazowsku.
Temat spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie. Omówienie z dziećmi najważniejszych wartości takich jak poczucie własnej godności, szacunek, tolerancja, dom, rodzina, przyjaźń, koleżeństwo i patriotyzm.


Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2013 roku

Żyję bo biorę insulinę !!
Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 14 listopada 2013 r. serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi.

Czytaj więcej


Nowy Sącz, dnia 8 listopada 2013 roku

„Samodzielne i bezpieczne sterowanie terapią cukrzycy”
W dniu 7 listopada 2013 r. o godz. 16.30 w lokalu Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzone przez panią Teresę Bembenek Klupę oraz panią Katarzynę Szeremet.
Spotkanie zorganizowane przez panią przewodniczącą Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę w Nowym Sączu Bronisławę Dolińską Garwol.

Zobacz zdjęcia ze spotkania.


Nowy Sącz, dnia 24 października 2013 roku

24 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Świetlicy Środowiskowej TPD „Marzenie” w Nowym Sączu.
Temat spotkania: Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka” – prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do rozwijania talentów i zdolności.


Nowy Sącz, dnia 21 października 2013 roku

18 i 21 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej w Przysietnicy.
Temat spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – rozwijanie osobowości, talentów. Rozwijanie szacunku do rodziców i nauczycieli.


Nowy Sącz, dnia 17 października 2013 roku

17 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej w Rytrze.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka".
Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 7 października 2013 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowo Wychowawczych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy na temat praw dzieci, którego celem jest przestrzeganie praw dziecka np. „Konwencji o prawach Dziecka”.

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 7 października 2013 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowo Wychowawczych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Mój Dom, Ja Moja Rodzina”, którego celem jest przestrzeganie praw dziecka np. „Konwencji o prawach Dziecka”.

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 27 września 2013 roku

27 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu.
Temat prelekcja: Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka” - prawo do życia, prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie”.


Nowy Sącz, dnia 21 września 2013 roku

21 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Stanicy Harcerskiej (Związek Harcerstwa Polskiego) w Kosarzyskach.
Temat spotkania : Pogadanka na temat praw i obowiązków dzieci i młodzieży – prawo do rozwijania swoich talentów i umiejętności. Obowiązki względem rodziny i społeczeństwa.


Nowy Sącz, dnia 18 września 2013 roku

18 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Świetlicy Integracyjnej „Promyczek”.
Temat spotkania : Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci z uwzględnieniem prawa do życia w rodzinie, prawo do nauki.


Nowy Sącz, dnia 8 lipca 2013 roku

8 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję na Kolonii Wypoczynkowej w Krynicy Zdroju.
Temat spotkania : Prawa i Obowiązki dzieci – Prelekcja wg. Konwencji o Prawach Dziecka z uwzględnieniem prawa do wypoczynku – okres wakacyjny.


Nowy Sącz, dnia 18 czerwca 2013 roku

18 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
Temat prelekcji: Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka” z uwzględnieniem prawa do wypoczynku i zabawy – okres przedwakacyjny.


Nowy Sącz, dnia 11 czerwca 2013 roku

11 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka".
Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 7 czerwca 2013 roku

7 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu.
Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Dziecka TPD.
Temat prelekcji: „Prawo do wychowania w rodzinie”.


Nowy Sącz, dnia 5 czerwca 2013 roku

5 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Nowym Sączu.
Temat prelekcji: „Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" z uwzględnieniem prawa do wychowania w rodzinie i prawa do wypoczynku.


Nowy Sącz, dnia 27 maja 2013 roku

27 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu.
Temat spotkania : Omówienie praw dziecka wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" na podstawie literatury dziecięcej – prawo do życia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do zabawy.


Nowy Sącz, dnia 23 maja 2013 roku

23 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.
Temat spotkania : Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka".
Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 1 maja 2013 r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W NOWYM realizuje projekt pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim”
w terminie od 1 maja 2013 r. do 31.12.2013 r.

Rzecznik Praw Dziecka TPD w Nowym Sączu – Pani Barbara Kalisz przyjmuje od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 14.00 w biurze Rzecznika TPD ul. Kunegundy 16 w Nowym Sączu tel: 18 442 04 17, 606 859 762.

Grupa Wsparcia Rzecznika:
Psycholog – Pani Joanna Frycz Szoska
Mediator Rodzinny – Pani Elżbieta Mordarska
Edukator Diabetologiczny – Pani Bronisława Dolińska Garwol

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 4 grudnia 2012 r.

„Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,
zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków.
Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać,
wychować i wykształcić przede wszystkim.”
/cyt. Janusz Korczak/

Zobacz zaproszenie na konferencję wraz z programem.

PRZESŁANIE z Konferencji pt. „Rzecznictwo i ochrona praw dziecka w regionie
nowosądeckim”

Czytaj dalej...

Nowy Sącz, dnia 16 maja 2011 r.

HAPPENING pod hasłem: "MÓJ DOM, JA, MOJA RODZINA"
"Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się we własnej rodzinie i aby ich prawa były przestrzegane."

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach programu "Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka" współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zorganizował w dniu 16.05.2011 r. HAPPENING pod hasłem: "MÓJ DOM, JA, MOJA RODZINA".
Pragnęliśmy przypomniec rodzicom o ich najważniejszej powinności wobec dzieci, jaką jest rodzicielstwo, a instytucjom publicznym i organizacjom niepublicznym o tym, że warto w rodzinę inwestować, wspierać, pomagać, wychowywać i opiekować się dziećmi.
Wielu rodziców zauważa swoje dziecko dopiero wtedy, kiedy ktoś z zewnątrz podejmuje interwencje. Celem happeningu było zwrócenie uwagi na dziecko osamotnione, odrzucone, krzywdzone, traktowane przedmiotowo, którego prawa nie są przestrzegane. Dzieci ze szkół, świetlic, organizacji młodzieżowych wraz z rodzicami, opiekunami, nauczycielami przeszły ulicami miasta Nowego Sącza, aby poruszyć tym faktem społeczeństwo.

Zobacz galerię.


Nowy Sącz, dnia 25 maja 2007 r.

HAPPENING pod hasłem: "Mamo, Tato jestem, widzę, myślę, czuję!"
"Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się we własnej rodzinie i aby ich prawa były przestrzegane."

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu zorganizował w dniu 25.05.2007 r. HAPPENING pod hasłem: "Mamo, Tato jestem, widzę, myślę, czuję!".
Pragnęliśmy przypomniec rodzicom o ich najważniejszej powinności wobec dzieci, jaką jest rodzicielstwo, a instytucjom publicznym i organizacjom niepublicznym o tym, że warto w rodzinę inwestować, wspierać, pomagać, wychowywać i opiekować się dziećmi.
Wielu rodziców zauważa swoje dziecko dopiero wtedy, kiedy ktoś z zewnątrz podejmuje interwencje. Celem happeningu było zwrócenie uwagi na dziecko osamotnione, odrzucone, krzywdzone, traktowane przedmiotowo, którego prawa nie są przestrzegane. Dzieci ze szkół, świetlic, organizacji młodzieżowych wraz z rodzicami, opiekunami, nauczycielami przeszły ulicami miasta Nowego Sącza, aby poruszyć tym faktem społeczeństwo.

Zobacz galerię.