AKTUALNOŚCINowy Sącz, dnia 18 grudnia 2014 roku

Świetlica Integracyjna „Promyczek ” w Nowym
Temat prelekcji: Akta Prawne gwarantujące prawa dziecka – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka – prawo do opieki medycznej, prawo do życia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych – wykorzystanie pomocy dydaktycznych – książki puzzle i plansze.Nowy Sącz, dnia 05 grudnia 2014 roku

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Barcicach
Temat prelekcji: Prawa i obowiązki dzieci wg Konwencji o Prawach Dziecka – prawo do życia, prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie. Zajęcia grupowe z dziećmi , wykorzystanie pomocy dydaktycznych – książki, puzzle i plansze z prawami i obowiązkami dzieci.Nowy Sącz, dnia 03 grudnia 2014 roku

Protokół Komisji Konkursu Plastycznego pt. „Dziecko, już mieszkaniec, obywatel i już człowiek” odbytej w dniu 03 grudnia 2014 r. w lokalu TPD ul. Kunegundy 16.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Irena Fiut - przewodniczaca
2. Anna Sobczyk - członek
3. Joanna Frycz Szoska - członek
4. Danuta Mężyk Stępień - członek
5. Beata Górszczyk - członek
6. Barbara Kalisz - członek

W konkursie brało udział 12 placówek oswiatowo wychowawczych /szkoły, przedszkola, świetlice/ z regionu nowosądeckiego.
Komisja przyznała następujace miejsca:

Dzieci od kl. „O” do kl. I
I miejsce Amelia Duda kl Ic lat 6 SP Barcice op. Bożena Kozieńska
II miejsce Kinga Lewińska kl Id lat7 SP Nr 7 Nowy Sącz op. Beata Lorek
III miejsce Aleksandra Kutek kl Ia lat 7 SP Barcice op. Anna Leśniara
Wyróżnienia :
- Paulina Czyżycka kl Ib lat 7 SP Barcice op. Barbara Janczak
- Krystian Fanfara kl Ic 6 lat SP Barcice op. Bożena Kozieńska
- Dominik Cisoń MP Nr 20 Nowy Sącz l. 6 op. Anna Sobczyk

Dzieci z kl. II do kl. III
I miejsce - Zuzanna Drożdz kl. III lat 9 Katolicka SP przy Parafii św. Heleny op. Dominika Kociołek
II miejsce - Wiktoria Wrona kl.III lat 9 SP im Janusza Korczaka Roztoka Brzeziny op. Małgorzta Sośniewska
III miejsce - Magdalena Augustyn kl. III lat 9 SP im Janusza Korczaka Roztoka Brzeziny op. Małgorzta Sośniewska
Wyróżnienia :
- Zuzanna Wojciechowska kl. IIb lat 8 SP NR 8 w Nowym Sączu op. Magdalena Janowiec
- Matylda Wojciechowska kl. III lat 9 SP Katolicka SP przy Parafii św. Heleny op. Dominika Kociołek

Dzieci od kl. IV do VI
I miejsce - Kinga Skoczeń kl. IV e lat 10 SP Nr 18 w Nowym Saczu op. Renata Polańska .
II miejsce - Julia Pażucha kl.IVa lat 10 SP Nr 18 w Nowym Sączu op. Renata Polańska
III miejsce - Zuzanna Mieczkowska kl. V lat 11 Katolicka SP przy Parafii św. Heleny op. Mateuswz Kotkowski
Wyróżnienia :
- Wiktoria Tracz kl. VIb lat 12 SP Nr 8 w Nowym Sącz op. AgataŻuk Huza

Ostatecznie przyznano 3 miejsca pierwsze, 3 miejsca drugie i 3 miejsca trzecie oraz 6 wyróżnień .

Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r. . w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci ul. Kunegundy 16 w Nowym Sączu

Na tym protokół zakończono .Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2014 roku

Zespół Szkół w Chełmcu
Temat prelekcji: Przedstawienie praw dziecka poprzez zajęcia grupowe z dziećmi , wykorzystanie pomocy dydaktycznych – książki, puzzle i plansze z prawami i obowiązkami dzieci.