AKTUALNOŚCINowy Sącz, dnia 17 kwietnia 2014 roku

Życzenia Wielkanocne.


Nowy Sącz, dnia 17 kwietnia 2014 roku

Zobacz ofertę kolonijną na 2014 rok.


Nowy Sącz, dnia 23 grudnia 2013 roku

Wszystkim naszym Przyjaciołom z okazji świąt Bożego Narodzenia

Kartka świąteczna


Nowy Sącz, dnia 18 grudnia 2013 roku

18 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu przeprowadził prelekcję w Świetlicy Środowiskowej we Frycowej.
Temat spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Omówienie z dziećmi najważniejszych wartości takich jak poczucie własnej godności, szacunek, tolerancja, dom, rodzina, przyjaźń, koleżeństwo i patriotyzm.


Nowy Sącz, dnia 10 grudnia 2013 roku

W dniu 10 grudnia 2013 r. w lokalu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klub „Piast” w Nowym Sączu odbyła się impreza podsumowująca organizowany konkurs plastyczny pn. „Mój Dom, Ja, Moja Rodzina” i konkurs wiedzy na temat praw dziecka pn. „Janusz Korczak - inicjator praw dziecka” zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu w ramach projektu pn. „Rzecznictwo i ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich".

Czytaj więcej


Nowy Sącz, dnia 5 grudnia 2013 roku

5 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Rożnowie.
Temat Spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.


Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2013 roku

2 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Krynicy Zdrój.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka". Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2013 roku

29 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łomnicy Zdrój.
Temat Spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.


Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2013 roku

28 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Piwnicznej Zdrój.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka". Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2013 roku

27 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej Nr 1 w Muszynie.
Temat Spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie . Prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.


Nowy Sącz, dnia 21 listopada 2013 roku

Protokół Komisji Konkursu Wiedzy na temat praw dziecka pt. „Janusz Korczak - inicjator praw dziecka” odbytego w dniu 21 listopada 2013 r. w lokalu TPD, ul.Kunegundy 16.

Zobacz protokół


Nowy Sącz, dnia 20 listopada 2013 roku

20 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej.
Temat Spotkania: Pogadanka na temat praw i obowiązków dzieci wg Konwencji o Prawach Dziecka z uwzględnieniem prawa do życia bez przemocy, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do nauki, prawo do tożsamości, prawo do ochrony przed używkami, prawo do rozwijania własnych umiejętności, prawo do wypoczynku.


Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2013 roku

"Słodki namiot"
Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu zorganizowało z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 14 listopada 2013 r. akcję bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi oraz badania ciśnienia tętniczego.

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2013 roku

13 listopada 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Zespole Szkół Szkolno Gimnazjalnych w Jazowsku.
Temat spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – prawo do nauki, prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do wychowania w rodzinie. Omówienie z dziećmi najważniejszych wartości takich jak poczucie własnej godności, szacunek, tolerancja, dom, rodzina, przyjaźń, koleżeństwo i patriotyzm.


Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2013 roku

Żyję bo biorę insulinę !!
Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzyce działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w dniu 14 listopada 2013 r. serdecznie zaprasza na bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi.

Czytaj więcej


Nowy Sącz, dnia 8 listopada 2013 roku

„Samodzielne i bezpieczne sterowanie terapią cukrzycy”
W dniu 7 listopada 2013 r. o godz. 16.30 w lokalu Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie dla dzieci, młodzieży i rodziców prowadzone przez panią Teresę Bembenek Klupę oraz panią Katarzynę Szeremet.
Spotkanie zorganizowane przez panią przewodniczącą Koła Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę w Nowym Sączu Bronisławę Dolińską Garwol.

Zobacz zdjęcia ze spotkania.


Nowy Sącz, dnia 24 października 2013 roku

24 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Świetlicy Środowiskowej TPD „Marzenie” w Nowym Sączu.
Temat spotkania: Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka” – prawo do życia, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do rozwijania talentów i zdolności.


Nowy Sącz, dnia 21 października 2013 roku

18 i 21 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej w Przysietnicy.
Temat spotkania: Prawa i Obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" – rozwijanie osobowości, talentów. Rozwijanie szacunku do rodziców i nauczycieli.


Nowy Sącz, dnia 17 października 2013 roku

17 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej w Rytrze.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka".
Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 7 października 2013 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowo Wychowawczych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy na temat praw dzieci, którego celem jest przestrzeganie praw dziecka np. „Konwencji o prawach Dziecka”.

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 7 października 2013 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowo Wychowawczych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Mój Dom, Ja Moja Rodzina”, którego celem jest przestrzeganie praw dziecka np. „Konwencji o prawach Dziecka”.

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 27 września 2013 roku

27 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu.
Temat prelekcja: Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka” - prawo do życia, prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie”.


Nowy Sącz, dnia 21 września 2013 roku

21 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Stanicy Harcerskiej (Związek Harcerstwa Polskiego) w Kosarzyskach.
Temat spotkania : Pogadanka na temat praw i obowiązków dzieci i młodzieży – prawo do rozwijania swoich talentów i umiejętności. Obowiązki względem rodziny i społeczeństwa.


Nowy Sącz, dnia 18 września 2013 roku

18 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Świetlicy Integracyjnej „Promyczek”.
Temat spotkania : Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci z uwzględnieniem prawa do życia w rodzinie, prawo do nauki.


Nowy Sącz, dnia 8 lipca 2013 roku

8 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję na Kolonii Wypoczynkowej w Krynicy Zdroju.
Temat spotkania : Prawa i Obowiązki dzieci – Prelekcja wg. Konwencji o Prawach Dziecka z uwzględnieniem prawa do wypoczynku – okres wakacyjny.


Nowy Sącz, dnia 18 czerwca 2013 roku

18 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu.
Temat prelekcji: Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka” z uwzględnieniem prawa do wypoczynku i zabawy – okres przedwakacyjny.


Nowy Sącz, dnia 11 czerwca 2013 roku

11 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.
Temat spotkania: Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka".
Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 7 czerwca 2013 roku

7 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu.
Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Dziecka TPD.
Temat prelekcji: „Prawo do wychowania w rodzinie”.


Nowy Sącz, dnia 5 czerwca 2013 roku

5 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Nowym Sączu.
Temat prelekcji: „Prawa i obowiązki dzieci wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" z uwzględnieniem prawa do wychowania w rodzinie i prawa do wypoczynku.


Nowy Sącz, dnia 27 maja 2013 roku

27 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu.
Temat spotkania : Omówienie praw dziecka wg. „Konwencji o Prawach Dziecka" na podstawie literatury dziecięcej – prawo do życia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do zabawy.


Nowy Sącz, dnia 23 maja 2013 roku

23 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu poprowadził prelekcję w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu.
Temat spotkania : Prelekcja – prawa i obowiązki dzieci na podstawie „Konwencji o Prawach Dziecka".
Warsztaty, scenki rodzajowe dotyczące najważniejszych wartości w życiu takich jak: szacunek, tolerancja, patriotyzm, poczucie własnej godności, umiejętności zachowania w rożnych sytuacjach życiowych.


Nowy Sącz, dnia 1 maja 2013 r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W NOWYM realizuje projekt pn. „Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka w Regionie Nowosądeckim”
w terminie od 1 maja 2013 r. do 31.12.2013 r.

Rzecznik Praw Dziecka TPD w Nowym Sączu – Pani Barbara Kalisz przyjmuje od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 14.00 w biurze Rzecznika TPD ul. Kunegundy 16 w Nowym Sączu tel: 18 442 04 17, 606 859 762.

Grupa Wsparcia Rzecznika:
Psycholog – Pani Joanna Frycz Szoska
Mediator Rodzinny – Pani Elżbieta Mordarska
Edukator Diabetologiczny – Pani Bronisława Dolińska Garwol

Więcej informacji tutaj.


Nowy Sącz, dnia 4 grudnia 2012 r.

„Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,
zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków.
Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać,
wychować i wykształcić przede wszystkim.”
/cyt. Janusz Korczak/

Zobacz zaproszenie na konferencję wraz z programem.

PRZESŁANIE z Konferencji pt. „Rzecznictwo i ochrona praw dziecka w regionie
nowosądeckim”

Czytaj dalej...

Nowy Sącz, dnia 16 maja 2011 r.

HAPPENING pod hasłem: "MÓJ DOM, JA, MOJA RODZINA"
"Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się we własnej rodzinie i aby ich prawa były przestrzegane."

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu w ramach programu "Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka" współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zorganizował w dniu 16.05.2011 r. HAPPENING pod hasłem: "MÓJ DOM, JA, MOJA RODZINA".
Pragnęliśmy przypomniec rodzicom o ich najważniejszej powinności wobec dzieci, jaką jest rodzicielstwo, a instytucjom publicznym i organizacjom niepublicznym o tym, że warto w rodzinę inwestować, wspierać, pomagać, wychowywać i opiekować się dziećmi.
Wielu rodziców zauważa swoje dziecko dopiero wtedy, kiedy ktoś z zewnątrz podejmuje interwencje. Celem happeningu było zwrócenie uwagi na dziecko osamotnione, odrzucone, krzywdzone, traktowane przedmiotowo, którego prawa nie są przestrzegane. Dzieci ze szkół, świetlic, organizacji młodzieżowych wraz z rodzicami, opiekunami, nauczycielami przeszły ulicami miasta Nowego Sącza, aby poruszyć tym faktem społeczeństwo.

Zobacz galerię.


Nowy Sącz, dnia 25 maja 2007 r.

HAPPENING pod hasłem: "Mamo, Tato jestem, widzę, myślę, czuję!"
"Zróbmy wszystko, aby dzieci mogły wychowywać się we własnej rodzinie i aby ich prawa były przestrzegane."

Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu zorganizował w dniu 25.05.2007 r. HAPPENING pod hasłem: "Mamo, Tato jestem, widzę, myślę, czuję!".
Pragnęliśmy przypomniec rodzicom o ich najważniejszej powinności wobec dzieci, jaką jest rodzicielstwo, a instytucjom publicznym i organizacjom niepublicznym o tym, że warto w rodzinę inwestować, wspierać, pomagać, wychowywać i opiekować się dziećmi.
Wielu rodziców zauważa swoje dziecko dopiero wtedy, kiedy ktoś z zewnątrz podejmuje interwencje. Celem happeningu było zwrócenie uwagi na dziecko osamotnione, odrzucone, krzywdzone, traktowane przedmiotowo, którego prawa nie są przestrzegane. Dzieci ze szkół, świetlic, organizacji młodzieżowych wraz z rodzicami, opiekunami, nauczycielami przeszły ulicami miasta Nowego Sącza, aby poruszyć tym faktem społeczeństwo.

Zobacz galerię.